Veľkonočná kvapka krvi

Slovenský červený kríž v spolupráci s NTS SR, obcou Kanianka a DK Kanianka Vás pozývajú na

VEĽKONOČNÚ KVAPKU KRVI

vo štvrtok 6. apríla 2023 od 8:00 hod.

Na odber krvi je potrebné sa registrovať na stránke www.sckkanianka.sk a bude Vám pridelená konkrétna hodina.