O Z N A M

Dom kultúry Kanianka Vám oznamuje, že od 1.4.2023 bude z prevádzkových dôvodov dočasne zatvorený.

V prípade potreby sa informujte na sekretariáte obecného úradu u pani Rybárovej alebo na telefónnom čísle 046/5186030.

V nevyhnutných prípadoch je možné volať na číslo mobilného telefónu 0903251026.