O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje celoslovenskú literárnu súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov pod názvom O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Krajské kultúrne stredisko v Žiline Uzávierka prihlášok: 25. august 2023 Termín vyhlásenia výsledkov: 27. október 2023 o 13.00 h v Žiline Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Podmienky súťaže: Literárnej súťaže sa môžu …

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie Dom kultúry Kanianka

Obec Kanianka, zastúpená starostom Petrom Bielickým DiS. art., ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie obce Kanianka vyhlasuje: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie Dom kultúry Kanianka Zamestnávateľ: Dom kultúry Kanianka ul. SNP 583/1 972 17 Kanianka,  IČO: 42023335 Miesto výkonu práce: : Dom kultúry Kanianka ul. SNP 584/3 972 17 Kanianka Pracovná činnosť a zodpovednosť štatutár príspevkovej …

Stavanie mája

Obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka a DHZO Kanianka Vás pozývajú na   STAVANIE MÁJA 30. apríla 2023 Vystúpi FS Košovan, FS Kolovrátok a DH Maguranka Junior.   * 15:30 hod pri KD v hornej časti obce * 17:00 hod na námestí pri OÚ Kanianka.   V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie ruší.

O Z N A M

Dom kultúry Kanianka Vám oznamuje, že od 1.4.2023 bude z prevádzkových dôvodov dočasne zatvorený. V prípade potreby sa informujte na sekretariáte obecného úradu u pani Rybárovej alebo na telefónnom čísle 046/5186030. V nevyhnutných prípadoch je možné volať na číslo mobilného telefónu 0903251026.

Veľkonočná kvapka krvi

Slovenský červený kríž v spolupráci s NTS SR, obcou Kanianka a DK Kanianka Vás pozývajú na VEĽKONOČNÚ KVAPKU KRVI vo štvrtok 6. apríla 2023 od 8:00 hod. Na odber krvi je potrebné sa registrovať na stránke www.sckkanianka.sk a bude Vám pridelená konkrétna hodina.