DK KANIANKA

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ ZARIADENIE

Kontakt

DK Kanianka

ulica SNP 584/3
972 17 Kanianka

tel.: 0917 331 694

oks.kanianka@azet.sk

Klenba-dk-300x225