Umelecká tvorba obyvateľov Kanianky

(Na tejto stránke uverejňujeme tvorbu občanov našej obce bez nároku na honorár. Je to možnosť ako sa odprezentovať. Nesúdime, nehodnotíme, neupravujeme len zverejňujeme poskytnuté diela.)