KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ ZARIADENIE

DK Kanianka

ulica SNP 584/3
972 17 Kanianka

tel.: 0917 331 694

oks.kanianka@azet.sk

Klenba-dk-300x225


číslo uzatvorená zverejnená názov
01/2020 08.01 2020 09.01.2020 Nájomná zmuva Balczyráková
02/2020 17.01. 2020 20.01.2020 Nájomná zmluva Bielik
03/2020  17.01. 2020 20.01.2020 Nájomná zmluva Pösová
04/2020 21.01.2020 22.01.2020 Nájomná zmluva Trungelová
05/2020 22.01.2020 22.01.2020 Nájomná zmluva Kňaze
06/2020 22.01.2020 22.01.2020 Nájomná zmluva Oravcová
07/2020 22.01.2020 22.01.2020 Nájomná zmluva Bošková
08/2020 24.01.2020 27.01.2020 Nájomná zmluva Píš
09/2020 28.01.2020 31.01.2020 Nájomná zmluva Cachovanová
10/2020 29.01.2020 31.01.2020 Nájomná zmluva Masárová
11/2020 31.01.2020 31.01.2020 Zmluva- umelecký výkon Furmani
12/2020 31.01.2020 31.01.2020 Nájomná zmluva Zubriski
13/2020 07.02.2020 11.02.2020 Nájomná zmluva Píšová
14/2020 07.02.2020 11.02.2020 Rámcová dohoda Balczyrák
15/2020 11.02.2020 11.02.2020 Nájomná zmluva Žilová
16/2020 14.02.2020 14.02.2020 Nájomná zmluva Janočko
17/2020 10.03.2020 10.03.2020 Zmluva- umelecký výkon RIOS
18/2020 08.06.2020 08.06.2020 Nájomná zmluva Vážan
19/2020 01.07.2020 07.07.2020 Mandátna zmluva Važanová
20/2020 07.07.2020 07.07.2020 Nájomná zmluva Pieš
21/2020 10.07.2020 13.07.2020 Nájomná zmluva Fabianová
22/2020 13.07.2020 13.07.2020 Nájomná zmluva Mondok
23/2020 20.07.2020 20.07.2020 Nájomná zmluva Hepnerová
24/2020 27.07.2020 27.07.2020 Nájomná zmluva Šišmišová
číslo uzatvorená zverejnená názov
01/2019
07.01.2019 10.01.2019 Zmluva o prenájme Tužincová
02/2019 07.01.2019 10.01.2019 Zmluva o prenájme Švorcová
03/2019 10.01.2019 10.01.2019 Zmluva o prenájme Balnová
04/2019 15.01.2019 15.01.2019 Zmluva o prenájme Čičmanec
05/2019 22.01.2019 28.01.2019 Zmluva o prenájme Lakotová
06/2019 23.01.2019 28.01.2019 Zmluva o prenájme Brániková
07/2019 28.01.2019 28.01.2019 Zmluva o prenájme Húšťavová
08/2019 01.01.2019 28.01.2019 Kúpna zmluva Balczyrák – Vanes
09/2019 28.01.2019 28.01.2019 Zmluva o prenájme Rybanský
10/2019 31.01.2019 01.02.2019 Zmluva o prenájme Hajsterová
11/2019 01.02.2019 01.02.2019 Zmluva o prenájme Hofferová
12/2019 06.02.2019 07.02.2019 Zmluva o prenájme Naštická
13/2019 06.02.2019 07.02.2019 Zmluva o prenájme Grolmusová
14/2019 06.02.2019 07.02.2019 Zmluva o prenájme Grolmusová 1
15/2019 06.02.2019 07.02.2019 Zmluva o prenájme Píš
16/2019 07.02.2019 07.02.2019 Zmluva o prenájme Krchová
17/2019 12.02.2019 12.02.2019 Zmluva o prenájme Adamiková
18/2019 22.02.2019 22.02.2019 Zmluva o prenájme Divékyová
19/2019 28.02.2019 28.02.2019 Zmluva o prenájme Šormanová
20/2019 28.02.2019 28.02.2019 Zmluva o prenájme Vrabcová
21/2019 28.02.2019 28.02.2019 Zmluva o prenájme Ľ.Píš
22/2019 08.03.2019 08.03.2019 Zmluva o prenájme Stančeková G.PD
23/2019 19.03.2019 20.03.2019 Zmluva o prenájme Boháč
24/2019 26.03.2019 26.03.2019 Zmluva- umelecký výkon Cim. hudba
25/2019 15.04.2019 16.04.2019 Zmluva o prenájme Uríková
26/2019 16.04.2019 16.04.2019 Zmluva o prenájme Grňo
27/2019 13.05.2019 13.05.2019 Zmluva o prenájme Rajčová
28/2019 13.05.2019 13.05.2019 Zmluva o prenájme Schlosar
29/2019 10.06.2019 17.06.2019 Zmluva o prenájme Rybanská
30/2019 17.06.2019 17.06.2019 Zmluva o prenájme Minichová
31/2019 17.06.2019 17.06.2019 Zmluva o prenájme Fajerová
32/2019 17.06.2019 17.06.2019 Zmluva- umelecký výkon POLEMIC
33/2019 25.06.2019 25.06.2019 Zmluva- umelecký výkon 2SP Band
34/2019 25.06.2019 25.06.2019 Zmluva- umelecký výkon Mr. Teddy…
35/2019 25.06.2019 25.06.2019 Zmluva- umelecký výkon Gipsy Cave
36/2019 19.07.2019 19.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie TSK
37/2019 13.08.2019 15.08.2019 Zmluva o prenájme Čecho
38/2019 15.08.2019 15.08.2019 Zmluva o prenájme Makranská
39/2019 02.09.2019 02.09.2019 Zmluva o prenájme Hepner
40/2019 18.09.2019 18.09.2019 Zmluva o prenájme Čertíková
41/2019 21.10.2019 21.10.2019 Zmluva- umelecký výkon Hájiček
42/2019 28.10.2019 29.10.2019 Zmluva o prenájme Vavro
43/2019 06.11.2019 06.11.2019 Zmluva o prenájme Juríková
44/2019 06.11.2019 06.11.2019 Zmluva o prenájme Hvolka
45/2019 06.11.2019 06.11.2019 Zmluva o prenájme KRASA
46/2019 18.11.2019 18.11.2019 Zmluva o prenájme Kotríková
47/2019 18.11.2019 19.11.2019 Zmluva o prenájme Štorcel
48/2019 25.11.2019 25.11.2019 Zmluva o prenájme Kotríková
49/2019 13.12.2019 13.12.2019 Zmluva- umelecký výkon KOŠOVAN
50/2019 30.12.2019 30.12.2019 Zmluva- umelecký výkon KOŠOVAN 1


uzatvorená zverejnená názov
27.12.2016 1.1.2017 Zmluva o dielo č.20160394 – Deltech, a.s.
 2.5.2017  4.5.2017 Dodatok č.1 k zml. 20160394 4.5 17
12.6.2017 12.6.2017 Zmluva 3 – umel. vykon 12.6 17
23.6.2017 23.6.2017 Zmluva 4- umel. vykon 23.6 17
uzatvorená zverejnená názov
 9.3.2016  9.3.2016 Zmluva 1 – umel. výkon 9.3 16
 23.5.2016  23.5.2016 Zmluva 2 – umel. výkon 23.5. 16
 25.5.2016  25.5.2016 Zmluva 3 – o zabez. umelcov 25.5 16
 4.6.2016  4.6.2016 Zmluva 4 – umelekcý výkon 4.6 16
 4.6.2016  4.6.2016 Zmluva 5- umel. výkon 4.6 16
 24.7.2016  24.7.2016 Zmluva 6 – umelec. výkon 24.7 16
 14.8.2016  14.8.2016 Zmluva 7 – umelec. výkon 14.8 16
 27.8.2016  27.8.2016 Zmluva 8 – umelec. výkon 27.8 16
 27.8.2016  27.8.2016 Zmluva 9 – umelec. výkon 27.8 16
 27.8.2016  27.8.2016 Zmluva 10 – umelec. výkon 27.816
 9.9.2016  9.9.2016 Zmluva 11 – o dielo 9.9 16
ZMLUVA O DIELO svetlk

Počasie Kanianka tu