Cenník

Dom Kultúry, SNP 584/3, Kanianka (sídlisková časť)

 • Spoločenská sála (1 hod.) – 25,- €
 • Multifunkčná sála (1 hod.) – 35,- €
 • Zasadacia miestnosť „jedálnička“ (1 hod.)  – 16,- €
 • Vestibul (1 hod.) – 10,- €
 • Aparatúra/ozvučenie jednorazovo  – 30,- €

(Ceny sa týkajú akcií ako semináre, školenia, porady, zasadnutia, konferencie, predaje…. a pod.)

Spoločenské podujatia

Zasadacia miestnosť „jedálnička“ – rodinné oslavy, kary – 60,- €
Spoločenská sála – svadobná hostina, stužková slávnosť, plesy * – 450,- €
Spoločenská sála – spoločenské zábavy, rodinné oslavy * – 300,- €
Jednorazový poplatok (kuchyňa) – 300,- € (v prípade, že nevyužívate naše stravovacie služby)
Multifunkčná sála – svadobná hostina, stužková slávnosť, plesy * – 470,- €
Multifunkčná sála – spoločenské zábavy a pod. * –350,- €
Požaduje sa nenávratna záloha (celodenná akcia) – 200,- €

V období od 31. 10. do 31.3. bude prirátané k prenájmu spoločenskej alebo multifunkčnej sály  35% k cene nájmu.

 * V rámci týchto cien je započítaný aj poplatok za vestibul. Ceny sú platné len v prípade využitia našich  stravovacích služieb. (Príklad: v prípade využitia našej kuchyne, je pri počte sto ľudí, cena za osobu cca. 30,- € vrátane prenájmu za sálu). Nadštandardné požiadavky sú spoplatnené na základe druhu požiadavky, prípadne po dohode. V konečnom dôsledku cena dohodou je možná.

Predajné akcie

 • predaj na sále + vestibul celodenný – 180,- €
 • predaj na sále celodenný – 150,- €
 • predaj vestibul – 1hod/10,- €

 

Horný kultúrny dom, Stará cesta 29/13 Kanianka

24 hodín/celodenná akcia (svadba, ples a pod.) – 150,- €
Jednorazový poplatok (kuchynka) – 40,- € (bez varenia) / 80,- € (s varením)
Hodinová sadzba (menšie rodinné akcie, kar max. 4 hodiny) – 1 hod./25,- €
Byt za deň max. 4 osoby (len pre hostí kultúrneho domu) – 25,- €/osoba/noc (minimálna cena 50,- €/noc)
Požaduje sa nenávratna záloha (celodenná akcia) – 100,- €

V období od 31. 10. do 31.3. bude prirátané k prenájmu sály, kuchynky a bytu 35% k cene nájmu.

Kuchyňa slúži len na prípravu studených jedál popr. prihriatie už vopred pripraveného pokrmu. Pre kompletný „catering“ prípadne prípravu hlavného menu je potrebné dohodnúť s vedením DK Kanianka.

V cene sú už obsiahnuté náklady na energie.

 

Ostatné

Výlep plagátov

Dom kultúry v Kanianke upozorňuje, že podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 § 6 obce Kanianka, je možný výlep plagátov len na určených plochách prostredníctvom Domu kultúry Kanianka. Plagáty nalepené bez úhrady poplatku za výlep budú odstránené.

Výlepné miesta :

 • drevená vitrína vedľa potravín Koruna na Bojnickej ceste
 • betónový valec pri zastávke autobusu na Bojnickej ceste
 • kovová tabula na námestí v Kanianke pri schodoch smerujúcich k zastávke
 • sklenená vitrína pri DK Kanianka na ulici SNP
 • betónový valec pri zastávke autobusu na Lipovej ulici
 • betónový valec pri zastávke autobusu na ulici ČSĽA
 • drevená vitrína oproti potravinám Jednota na ulici Stará cesta

Ceny za výlep plagátov :

 • formát plagátu A4, A3 (max. rozmer 297 x 420 mm) – 1,20 €/ks  
 • formát plagátu A2 (max. rozmer 420 x 594 mm) – 2,50 €/ks
 • formát plagátu A1 (max. rozmer 594 x 841 mm)- 4,50 €/ks

Príklad výpočtu ceny : 1 ks plagátu vo veľkosti A3 umiestnený na každé výlepné miesto (1,20 x 7) konečná cena je 8,40  €. 

DK Kanianka nezodpovedá za prípadne poškodenie a strhnutie plagátu tretími osobami.

Kopírovanie

 • formátu A4 (1 kópia)  – 0,20 €
 • formát A3 (1 kópia)  – 0,40 €

Verejné podujatia – prenájom

 • kruh Kanianske dni, oslavy SNP –  250,-/deň
 • pódium iné verejné podujatia – 10,- €/1hod.
 • kruh iné verejné podujatia – 25,- €/1hod.

Pivné sety

Jeden komplet pivný set ( stôl + dve lavice)  – 15,- €/ 24 hodín
Odvoz a dovoz prenajatých setov si každý zabezpečí na vlastné náklady.

Všetky poplatky sa uhrádzajú v kancelárií DK Kanianka ul. SNP 584/3 Kanianka v sídliskovej časti. Bližšie informácie na tel. č. 0917 331 694 alebo oks.kanianka@azet.sk, kultura@kanianka.sk.

 

Cenník – predvolebná kampaň – Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022 :

Dom kultúry v sídliskovej časti obce – spoločenská sála – 100,-/míting (2 hodiny) + 35,- Eur/každá začatá hodina

Kultúrny dom v hornej časti obce – 75,-/míting (2 hodiny) + 25,- Eur/každá začatá hodina