KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ ZARIADENIE

DK Kanianka

ulica SNP 584/3
972 17 Kanianka

tel.: 0917 331 694

oks.kanianka@azet.sk

Klenba-dk-300x225

Cenník – predvolebná kampaň

Cenník voľby 2020

 

Dom Kultúry SNP 584/3 Kanianka (sídlisková časť)

 • Spoločenská sála                                1hod. / 20,- €
 • Multifunkčná sála                              1hod./  30,- €
 • Zasadacia miestnosť„jedálnička“    1hod. / 14,- €
 • Vestibul                                                1hod. /   7,- €
 • Aparatúra/ozvučenie jednorázovo                20,- €

(Ceny sa týkajú akcií ako semináre, školenia, porady, predaje…. a pod.)

Spoločenské podujatia

Zasadacia miestnosť„jedálnička“ – rodinné oslavy, kary :                           50,- €

Spoločenská sála – svadobná hostina, stužková slávnosť *:                       350,- €

Spoločenská sála – spoločenské zábavy, plesy, rodinné oslavy *:              250,- €

Multifunkčná sála – svadobná hostina, stužková slávnosť *:                      400,- €

Multifunkčná sála – spoločenské zábavy, plesy………….. *:                        300,- €

V období od 31. 10. do 31.3. bude prirátané k prenájmu multifunkčnej sály  30% k cene nájmu.

 * V rámci týchto cien je započítaný aj poplatok za vestibul. Ceny sú platné len v prípade využitia našich  stravovacích služieb. (Príklad: v prípade využitia našej kuchyne, je pri počte sto ľudí, cena za osobu cca. 24,- € vrátane prenájmu za sálu). Nadštandardné požiadavky sú spoplatnené na základe druhu požiadavky, prípadne po dohode. V konečnom dôsledku cena dohodou je možná.

Predajné akcie

 • predaj na sále + vestibul celodenný:             150,- €
 • predaj na sále celodenný:                              130,- €
 • predaj vestibul:                                         1hod/7,- €

 

Horný kultúrny dom stará cesta 29/13 Kanianka

24 hodín/celodenná akcia (svadba, ples ………)                                                       100,- €

Jednorazový poplatok :      kuchynka                                                                         25,- €

Hodinová sadzba (menšie rodinné akcie, kar max. 4hodiny)                        1 hod./15,- €

Byt za deň max. 4 osoby- len pre hostí kultúrneho domu                                          45,- €

Požaduje sa  nenávratna záloha ( celodenná akcia)                                                    70,- €

 

V období od 31. 10. do 31.3. bude prirátané k prenájmu sály, kuchynky a bytu 30% k cene nájmu.

 

Kuchyňa slúži len na prípravu studených jedál popr. prihriatie už vopred pripraveného pokrmu. Pre kompletný „catering“ prípadne prípravu hlavného menu je potrebné dohodnúť s vedením DK Kanianka.

 

V cene sú už obsiahnuté náklady na energie.

 

Ostatné

Apartmán v sídliskovej časti  (priľahlý priestorom – klub eRko, bývala MŠ.)

Dvojizbový byt so sprchou a sociálnym zariadením             25,- € /noc + náklady za vodu

( tri lôžka + jedna prístelka)

 

Výlep plagátov

Dom kultúry v Kanianke upozorňuje, že podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 § 6 obce Kanianka, je možný výlep plagátov len na určených plochách prostredníctvom Domu kultúry Kanianka.

Kopírovanie

 • formátu A4, cena 1 kópie je                                                  0,10 €
 • A3, cena 1 kópie je                                                                0,20 €

Verejné podujatia – prenájom

 • kruh Kanianske dni, oslavy SNP ……. 20,- €/ 1hod.
 • kruh, pódium iné verejné podujatia 5,- € / 1hod.

Pivné sety

Jeden komplet pivný set ( stôl + dve lavice)                                     5,- €/ 24 hodín

Odvoz a dovoz prenajatých setov si každý zabezpečí na vlastné náklady.

Všetky poplatky sa uhrádzajú v kancelárií DK Kanianka ul. SNP 584/3 Kanianka v sídliskovej časti. Bližšie informácie na tel. č. 0917 331 694 alebo oks.kanianka@azet.sk.

 

Počasie Kanianka tu