O nás

DOM KULTÚRY KANIANKA
Sídlo: ul. SNP 584/3 , 972
17 Kanianka

IČO : 42023335
DIČ : 2022398598

Tel : 0905/723795
Tel : 0917/331694

Mail : oks.kanianka@azet.sk
Mail : kultura@kanianka.sk

 

Hlavný predmet činnosti Domu kultúry

1/ Správa a prevádzka kultúrnych zariadení, vrátane prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku.

2/ Organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí.

3/ Zriaďovanie a organizácia činnosti kolektívov záujmovej umeleckej tvorby a záujmových klubov.

4/ Zabezpečovanie osláv a družobných stykov.

5/ Spolupráca v oblasti kultúry, mimoškolského vzdelávania a výchovy a rozvoja turizmu so štátnymi a neštátnymi organizáciami a záujmovými združeniami.

6/ Sprostredkovateľská činnosť pre vlastné kolektívy a iné právnické a fyzické osoby.

7/ Propagačná a aranžérska činnosť, vydávanie Informátora Kanianka a inzercia v Informátore Kanianka.

Vedľajší predmet činnosti

1. Kopírovacie služby

2. Prevádzkovanie parkoviska

3. Lepenie plagátov na výlepných plochách v obci Kanianka

4. Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností