Oslavy MDŽ 2020 – ZRUŠENIE

Na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v súvislosti s potvrdenými prípadmi nákazy vírusom Covid-19 na Slovensku sa obecná oslava MDŽ, ktorá sa mala konať 11. marca 2020 o 15:30 v Dome kultúry Kanianka ruší!!!

K tomuto rozhodnutiu sme pristupovali veľmi zodpovedne. V odporúčaní Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sa hovorí o tom, že verejnosť by mala zvážiť účasť na hromadných podujatiach či už športových alebo kultúrnych. Ďalším dôvodom zrušenia obec oslavy MDŽ je aj zodpovednosť organizátorov voči bezpečnosti a zdraviu účinkujúcich.

Veríme, že toto rozhodnutie pochopíte.