OZNAM – korona vírus

Na základe pokynov ústredného krízového štábu je Dom kultúry v Kanianke

Z A T V O R E N Ý   A Ž   D O   O D V O L A N I A

  1. Prikazuje sa zatvoriť všetky spoločenské, kultúrne, sociálne či iné prevádzky. Dom kultúry v sídliskovej časti nebude vykonávať žiadne formy predaja, či poskytovanie služieb. Kultúry dom v hornej časti obce obdobne.
  2. Zakazuje sa ambulantný predaj, podomový predaj, predaj v Domoch kultúry, kultúrne, športové a spoločenské podujatia, športové tréningy a zápasy, verejné zhromaždenia a verejné schôdze, uvítania detí do života a pod.
  3. Dom kultúry bude pracovať v obmedzenom režime. Obmedzený je kontakt zo stránkami, prednostne sa používa komunikácia prostredníctvom pošty, telefonicky, internetom…

Peter Bielický