zmena podujatí vyhradená

o aktuálnych podujatiach budete informovaní priebežne FB stránke DK Kanianka

 

FEBRUÁR 2022

Dátum konania: 04. – 27. 02. 2022
Vernisáž výstavy : 04. 02. 2022 o 16:00
Názov akcie: Výstava fotografií ARYTIE FOTOGRAFIE – Iva Liptáková
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 07. 02. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 19. 02. 2022
Názov akcie: Kanianska Valentínska Držka – súťaž tímov vo varení hovädzích držiek
Miesto konania: Areál pri priehrade

Dátum konania: 26. 02. 2022
Názov akcie: Fašiangový sprievod
Miesto konania: obec Kanianka

Dátum konania: 28. 02. 2022
Názov akcie: NAJDEK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

 

MAREC 2022

Dátum konania: 01. – 24. 03. 2022
Názov akcie: „Tajomstvo bábok“ – výstava divadelných bábok a scénografii
Miesto konania: vestibul DK Kanianka

Dátum konania: 04. 03. 2022
Názov akcie: „Kamarátske rozprávky“ – bábkové divadelné predstavenie
Miesto konania: sála DK Kanianka

Dátum konania: 07. 03. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogéria a obuvi)
Miesto konania: sála DK Kanianka

Dátum konania: 08. 03. 2022
Názov akcie: Oslavy MDŽ
Miesto konania: námestie pri OcÚ Kanianka

Dátum konania: 15. 03. 2022
Názov akcie: SLOVENKA (Čanigová) – predajná akcia (predaj textilu)
Miesto konania: vestibul DK Kanianka

Dátum konania: 16. 03. 2022
Názov akcie: ANPEK – Optika – meranie zraku
Miesto konania: vestibul DK Kanianka

Dátum konania: 18. 03. 2022
Názov akcie: TIMEX – predajná akcia (predaj textilu, drogéria a obuvi)
Miesto konania: sála DK Kanianka

Dátum konania: 19. 03. 2022
Názov akcie: „O troch hudcoch“ – bábkové divadelné predstavenie
Miesto konania: sála DK Kanianka

Dátum konania: 21. 03. 2022
Názov akcie: Členská schôdza COOP Jednota Prievidza 
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 22. 03. 2022
Názov akcie: OBUTY – predajná akcia (predaj obuvi)
Miesto konania: sála DK Kanianka

Dátum konania: 26. 03. 2022
Názov akcie: členská schôdza RZ
Miesto konania: sála DK Kanianka

Dátum konania: 28. 03. 2022
Názov akcie: NAJDEK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

 

APRÍL 2022

Dátum konania: 02. 04. 2022
Názov akcie: Členská schôdza OV DPO SR Prievidza 
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 04. 04. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 09. 04. 2022
Názov akcie: „Maľované vajíčko“ –  tvorivá dielnička a predajná výstava kraslíc
Miesto konania: vestibul DK Kanianka

Dátum konania: 20. 04. 2022
Názov akcie: MASNICA – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 23. 04. 2022
Názov akcie: „Deň zeme“ – jarné upratovanie – stretnutie občanov , posedenie pri guláši
Miesto konania: obec Kanianka

Dátum konania: 28. 04. 2022
Názov akcie: DEŇ NARCISOV – dobročinná zbierka na pomoc LPR
Miesto konania: obec Kanianka

Dátum konania: 30. 04. 2022
Názov akcie: Stavanie mája – ľudové zvyky
Miesto konania: námestie pri OcÚ Kanianka

 

MÁJ 2022

Dátum konania: 13. – 29. 05. 2022
Názov akcie: Výstava neprofesionálnych výtvarníkov (D.  Boris)
Vernisáž výstavy : 13. 05. 2022 o 16:00
Miesto konania: vestibul DK Kanianka

Dátum konania: 09. 05. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 12. 05. 2022
Názov akcie: OBUTY – predajná akcia (predaj obuvi)
Miesto konania: sála DK Kanianka

Dátum konania: 28.05. 2022
Názov akcie: „Železný hasič“ – podujatie poriadené DHZ Kanianka
Miesto konania: areál pri priehrade

Dátum konania: 28.05. 2022
Názov akcie: svadba – súkromná akcia
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

JÚN 2022

Dátum konania: 03.06. 2022
Názov akcie: „MDD“ – podujatia spojené so súťažami ku dňu detí
Miesto konania: areál pri priehrade

Dátum konania: 04.06. 2022
Názov akcie: svadba – súkromná akcia
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

Dátum konania: 04.06. 2022
Názov akcie: Batôžková zábava – súkromná akcia
Miesto konania: horný KD

Dátum konania: 06. 06. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 07. 06. 2022
Názov akcie: UVÍTANIE DO ŽIVOTA – uvítanie detí do života starostom obce
Miesto konania: spoločenská sála DK Kanianka

Dátum konania: 16. 06. 2022
Názov akcie: MASNICA – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 17. 06. 2022
Názov akcie: Letné kino – SNÚBENEC ALEBO MILENEC – premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

Dátum konania: 21. 06. 2022
Názov akcie: SLOVENKA (Čanigová) – predajná akcia (predaj textilu)
Miesto konania: vestibul DK Kanianka

Dátum konania: 24.- 25. 06. 2022
Názov akcie: XXIX. Kanianske dni – tradičné hodové podujatie s kultúrnym programom
Miesto konania: areál pri priehrade

Dátum konania: 27. 06. 2022
Názov akcie: NAJDEK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

 

JÚL 2022

Dátum konania: 01.07. 2022
Názov akcie: svadba – súkromná akcia
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

Dátum konania: 08. 07. 2022
Názov akcie: Letné kino – PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2 – premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

Dátum konania: 15. 07. 2022
Názov akcie: Letné kino – LEON – premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

Dátum konania: 11. 07. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 22.07. 2022
Názov akcie: svadba – súkromná akcia
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

Dátum konania: 29. 07. 2022
Názov akcie: Letné kino – VEZMI SI MA – ZRUŠENÉ –  premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

 

AUGUST 2022

Dátum konania: 04. 08. 2022
Názov akcie: NAJDEK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 06. 08. 2022
Názov akcie: Letné kino –  VEZMI SI MA – premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

Dátum konania: 08. 08. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 12. 08. 2022
Názov akcie: Letné kino –  CHLADNOKRVNE – premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

Dátum konania: 18. 08. 2022
Názov akcie: SLOVENKA (Čanigová) – predajná akcia (predaj textilu)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 19. 08. 2022
Názov akcie: Letné kino – MORBIUS – ZRUŠENÉ – premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

Dátum konania: 24. 08. 2022
Názov akcie: NAJDEK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 26. 08. 2022
Názov akcie: Letné kino – MORBIUS – náhradný termín – premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

 

SEPTEMBER 2022

Dátum konania: 03. 09. 2022
Názov akcie: Oslavy výročia SNP – zapálenie vatry a kultúrny program k výročiu SNP
Miesto konania: areál pri priehrade

Dátum konania: 05. 09. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 09. 09. 2022
Názov akcie: Letné kino – UNCHARTED – ZRUŠENÉ – premietanie pod holým nebom
Miesto konania: areál pri priehrade – zadná stena DK

Dátum konania: 17.09. 2022
Názov akcie: svadba – súkromná akcia
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

Dátum konania:  19. 09. 2022
Názov akcie: Septembrová kvapka krvi – darovanie krvi
Miesto konania: KD Stará cesta Kanianka

Dátum konania: 23.09. 2022
Názov akcie: svadba – súkromná akcia
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

Dátum konania: 24. 09. 2022
Názov akcie: „Šarkaniáda“ – zábavné popoludnie pre deti
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 30. 09. 2022
Názov akcie: Mesiac úcty k starším – podujatie pre občanov Kanianky
Miesto konania: DK Kanianka

 

OKTÓBER 2022

Dátum konania: október 2022
Názov akcie: Kaniansky pstruh – súťaž v love dravých rýb
Miesto konania: areál pri priehrade

Dátum konania: 07. 10. 2022
Názov akcie: „Uvítanie do života“ – uvítanie narodených detí v Kanianke
Miesto konania: areál pri DK Kanianka

Dátum konania: 10. 10. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 12. 10. 2022
Názov akcie: Blahoželanie jubilantom – podujatie pre jubilujúcich občanov Kanianky
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 14. 10. 2022
Názov akcie: svadba – súkromná akcia
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

Dátum konania: 14. 10. 2022
Názov akcie: svadba – súkromná akcia
Miesto konania: KD Kanianka, Stará cesta

Dátum konania: 15. 10. 2022
Názov akcie: predvolebný míting
Miesto konania: KD Kanianka, Stará cesta

Dátum konania: 20. 10. 2022
Názov akcie: SLOVENKA (Čanigová) – predajná akcia (predaj textilu)
Miesto konania: vestibul DK Kanianka

Dátum konania: 21. 10. 2022
Názov akcie: predvolebný míting
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

Dátum konania: 22. 10. 2022
Názov akcie: predvolebný míting
Miesto konania: veľká sála DK Kanianka

Dátum konania: 24. 10. 2022
Názov akcie: „Prines svoju tekvicu“ – tvorba jesennej výzdoby pri obecnom úrade
Miesto konania: námestie Kanianka

Dátum konania: 26. 10. 2022
Názov akcie: predvolebný míting
Miesto konania: KD Kanianka, Stará cesta

Dátum konania: 29. 10. 2022
Názov akcie: Kaniansky pstruh – pretek SRZ
Miesto konania: vodná nádrž Kanianka

 

NOVEMBER 2022

Dátum konania: 07. 11. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 14. – 27. 11. 2022
Názov akcie: Výstava neprofesionálnych výtvarníkov (maliari z Kanianky)
Vernisáž výstavy : 14. 11. 2022 o 16:00
Miesto konania: vestibul DK Kanianka

Dátum konania: 27. 11. 2022
Názov akcie: „Zažínanie adventného venca“
Miesto konania: sála DK Kanianka

 

DECEMBER 2022

Dátum konania: 05. 12. 2022
Názov akcie: Zažínanie vianočného stromčeka – otvorenie Vianoc v Kanianke
Miesto konania: námestie v Kanianke

Dátum konania: 05. 12. 2022
Názov akcie: LANTASTIK – predajná akcia (predaj textilu, drogérie a obuvi)
Miesto konania: DK Kanianka

Dátum konania: 17. 12. 2022
Názov akcie: Vianoce „starej matere“, Vianočné trhy – Vianoce v Kanianke
Miesto konania: námestie v Kanianke

Dátum konania: 31. 12. 2022
Názov akcie: Silvester na tržnici – podujatie so zabíjačkou a kultúrnym programom
Miesto konania: námestie v Kanianke

Dátum konania: 31. 12. 2022
Názov akcie: Rozlúčka so starým rokom „batôžková“ zábava
Miesto konania: DK Kanianka