Zažínanie vianočného stromčeka a príchod deda Mráza

V pondelok sa deťom podarilo krátkou básničkou privolať deda Mráza aj s jeho družinou. Doviezli ho dva ťahače z firmy DKP Slovakia. Ťahače krásne svietili a trúbili a pripravili pre deda Mráza majestátny príchod.

Deti rozprávali dedovi Mrázovi krásne básničky a každé si odnieslo sladký perníkový stromček. Štyri krabice medovníkov venoval dedovi Mrázovi Obecný úrad Kanianka, za čo ďakujeme.

Družinu, ktorá prišla zo severného pólu tvoril dedo Mráz, anjel a traja čerti. Z celého srdca im ďakujeme, že merali takú dlhú cestu.

Prikladáme hromadu obrázkov 🙂 a video z príchodu Mikuláša.