Stravovacie služby

Obchodné meno spoločnosti:

STRAVOVACIE SLUŽBY s.r.o. KANIANKA 

Sídlo spoločnosti:

Ul. SNP 584/3, PSČ 972 17 Kanianka

Predmetom podnikania /činnosti/ spoločnosti je:

1/ Maloobchod v rozsahu voľných živností

2/ Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3/ Aranžérska činnosť

4/ Administratívne práce

5/ Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

6/ Pohostinná činnosť

7/ Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností

8/ Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí sprostredkovaním

9/ Organizovanie výstav