Povinné zverejňovanie

Aktuálnou témou v oblasti informatizácie verejnej správy je od začiatku roka 2011 implementácia zákona č. 546/2010 Z.z. – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Zákon je platný od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o o slobodnom prístupe k informáciám ukladá všetkým povinným osobám zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo …

O nás

DOM KULTÚRY KANIANKA Sídlo: ul. SNP 584/3 , 972 17 Kanianka IČO : 42023335 DIČ : 2022398598 Tel : 046/5401084 Tel : 0905/723795 Tel : 0917/331694 Mail : oks.kanianka@azet.sk Mail : kultura@kanianka.sk   Hlavný predmet činnosti Domu kultúry 1/ Správa a prevádzka kultúrnych zariadení, vrátane prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku. 2/ Organizovanie kultúrnych, spoločenských a …

Stravovacie služby

Obchodné meno spoločnosti: STRAVOVACIE SLUŽBY s.r.o. KANIANKA  Sídlo spoločnosti: Ul. SNP 584/3, PSČ 972 17 Kanianka Predmetom podnikania /činnosti/ spoločnosti je: 1/ Maloobchod v rozsahu voľných živností 2/ Veľkoobchod v rozsahu voľných živností 3/ Aranžérska činnosť 4/ Administratívne práce 5/ Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností 6/ Pohostinná činnosť 7/ Organizovanie kurzov a školení v …