Cenník

Dom Kultúry, SNP 584/3, Kanianka (sídlisková časť) Spoločenská sála (1 hod.) – 25,- € Multifunkčná sála (1 hod.) – 35,- € Zasadacia miestnosť „jedálnička“ (1 hod.)  – 16,- € Vestibul (1 hod.) – 10,- € Aparatúra/ozvučenie jednorazovo  – 30,- € (Ceny sa týkajú akcií ako semináre, školenia, porady, zasadnutia, konferencie, predaje…. a pod.) Spoločenské podujatia …