KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ ZARIADENIE

DK Kanianka

ulica SNP 584/3
972 17 Kanianka

tel.: 0917 331 694

oks.kanianka@azet.sk

Klenba-dk-300x225

petras

Obchodné meno:
DOM KULTÚRY KANIANKA
Sídlo: ul. SNP 584/3 , 972
17 Kanianka

Hlavný predmet činnosti Domu kultúry

1/ Správa a prevádzka kultúrnych zariadení, vrátane prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku.

2/ Organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí.

3/ Zriaďovanie a organizácia činnosti kolektívov záujmovej umeleckej tvorby a záujmových klubov.

4/ Zabezpečovanie osláv a družobných stykov.

5/ Spolupráca v oblasti kultúry, mimoškolského vzdelávania a výchovy a rozvoja turizmu so štátnymi a neštátnymi organizáciami a záujmovými združeniami.

6/ Sprostredkovateľská činnosť pre vlastné kolektívy a iné právnické a fyzické osoby.

7/ Propagačná a aranžérska činnosť, vydávanie Informátora Kanianka a inzercia v Informátore Kanianka.

Vedľajší predmet činnosti

1. Kopírovacie služby

2. Prevádzkovanie parkoviska

3. Výlep plagátov na výlepných plochách v obci Kanianka

4. Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Obchodné meno spoločnosti:

STRAVOVACIE SLUŽBY s.r.o. KANIANKA 

Sídlo spoločnosti:

Ul. SNP 584/3, PSČ 972 17 Kanianka

Predmetom podnikania /činnosti/ spoločnosti je:

1/ Maloobchod v rozsahu voľných živností

2/ Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3/ Aranžérska činnosť

4/ Administratívne práce

5/ Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

6/ Pohostinná činnosť

7/ Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností

8/ Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí sprostredkovaním

9/ Organizovanie výstav

Počasie Kanianka tu