FEST STANISLAVA CHRENA 2023

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka a hlavný partner Fond na podporu umenia Vás pozývajú na

FEST STANISLAVA CHRENA 2023

ktorý sa bude konať v dňoch 21. a 22. októbra v kinosále Domu kultúry v Kanianke na ul. SNP.

Program – sobota 21.10.2023

10:00 MÚDRY MAŤKO /FSk Sielnica, Lazany/ – predstavenie pre deti (vstupné 2€)
13:00 OTÁZKY, VŠADE SAMÉ OTÁZKY – divadelný workshop s I. Kasalom ml. – obsadené
18:00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE – vernisáž výstavy a otvorenie festivalu
19:00 ZDRAVÝ NEMOCNÝ /DOS Braxatoris, Krupina/ – komédia (vstupné 7€)

Program – nedeľa 22.10.2023

14:00 STAROBA BÁSNIKOVA /Ľubomír Scherhaufer, Bratislava/ – dramatizácia básní V. Beniaka
14:30 VŠETKO O ŽENÁCH /OD J. Grajchmana, Hybe/ – komédia (vstupné 7€)
16:30 A OPONA SPADNE /OZ Lunetrdlo, Partizánska Ľupča/ – komédia (vstupné 7€)
19:00 NENÁVIDÍM /Divadlo KONTRA, Spišská Nová Ves – hosť festivalu/ – komédia (vstupné 10€)

Vstupenka na oba dni 15€

INFO: ‪0901918870‬, divadlo@rkcpd.sk, www.rkcpd.sk