Kanianske dožinky

OZ CENTRUMKO, OBEC KANIANKA, FARNOSŤ KANIANKA Vás pozývajú na

KANIANSKE DOŽINKY – 30. september 2023

10:30 Ďakovná svätá omša za úrodu (Kostol Božského Srdca Ježišovho) 11:30 Slávnostný sprievod obcou s odovzdaním dožinkového venca hospodárovi (Areál pri vodnej nádrži) 12:00 Dožinková veselica (Areál pri vodnej nádrži) Pripravujeme pre Vás: tradičné dobroty, starostovský guláš, tvorivé dielničky, aktivity pre deti i starších, domáce medy, erko tance CELOU DOŽINKOVOU SLÁVNOSŤOU NÁS BUDÚ HUDOBNE SPREVÁDZAŤ FS KOŠOVAN & MJM TRIO. AK MÁTE MOŽNOSŤ, MÔŽETE PRÍSŤ OBLEČENÍ V KROJI ALEBO V OBLEČENÍ S FOLKLÓRNOU TEMATIKOU. Tento projekt je podporený z Participatívneho komunitného rozpočtu TSK.