Oslavy 79. výročia SNP

Obec Kanianka Vás pozýva na oslavy 79. výročia SNP 31. augusta 2023

P R O G R A M  :

17:00 Big band ZUŠ Nováky

18:30 Hudobná skupina Bonton

20:00 Príhovor starostu obce

a predstaviteľov TSK

21:00 SENZI SENZUS

22:30 DJ Cagy

 

Sprievodný program: kolotoče, stánky s občerstvením

Oslavy sa budú konať v amfiteátri pri priehrade.

Podujatie je realizované s finančnou podporou TSK.

(Zmena programu vyhradená.)