DEŇ RODINY 2023

Obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka, MŠ Kanianka, ZŠ Kanianka a Centrumko

Vás pozývajú na

 DEŇ RODINY 2023

15.júna 2023 od 15:30 – 18:00

Pripravené sú pre Vás aktivity pre deti skákací hrad a kolotoč a pokus o celoslovenský rekord

„NAJVIAC MAĽUJÚCICH RODÍN NA JEDNOM MIESTE“

Príďte s nami osláviť MDD!