Pekné počasie zdvihlo šarkanov do výšav

V sobotu 24. septembra 2022 sa v Kanianke na lúke nad priehradou konala každoročná Šarkaniáda.

Na úvod sa deťom predstavilo Bábkové divadlo Anima, ktoré zahralo divadielko Kamarátske rozprávky. Deti sa aktívne zapájali do deja interaktívneho divadla. Po skončení divadielka sme urobili registráciu a zmerali sme chvosty všetkým zúčastneným šarkanom. Nakoľko sme vyhlásili súťaž o šarkana z najdlhším chvostom, tak toto bolo nevyhnutné 🙂

Vietor fúkal a šarkani sa dostávali do veľkých až obrovských výšok. Jediným limitom výšky bola dĺžka špagátu, na ktorom bol lietajúci drak uviazaný. Deťom aj dospelým dopĺňali sily drobné sladkosti, ktoré sa z prúteného košíka rozdávali účastníkom a teplý čaj, ktorý sme navarili. Po hodinke a pol lietania sme vyhlásili víťazov, rozdali sladké odmeny a pokračovali sme v zábave minidiskotékou.

Verím, že sa stretneme znova o rok.