Š A R K A N I Á D A

Obecný úrad Kanianka a Dom kultúry Kanianka pozývajú malých aj veľkých na zábavné popoludnie plné lietajúcich šarkanov

ŠARKANIÁDA pre DETI aj DOSPELÝCH

24. septembra 2022 od 13:00 hod na lúke nad priehradou

Čo sa bude diať?

  • najprv si pozrieme bábkové divadlo
  • potom budeme hľadať šarkana s najdlhším chvostom
  • dáme si teplý čajík
  • nakoniec si zatancujeme na minidiskotéke

V prípade nepriaznivého počasia preložíme šarkaniádu na iný termín.