Septembrová kvapka krvi

Slovenský červený kríž, Obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka a Národná transfúzna služba Vás pozývajú na podujatie

SEPTEMBROVÁ KVAPKA KRVI,

ktorá sa uskutoční 19. septembra 2022 od 8.00 hod. v Kultúrnom dome v hornej časti obce.
Prosím, objednajte sa na konkrétny čas cez elektronický formulár na www.sckkanianka.sk