Veľkonočná kvapka krvi

Obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka v spolupráci so Slovenským červeným krížom a NTS SR vás pozývajú na

VEĽKONOČNÚ KVAPKU KRVI

V utorok 12. apríla 2022 od 8:00 hod ráno v priestoroch vestibulu DK Kanianka v sídliskovej časti obce.

Na darovanie krvi je potrebné sa registrovať na konkrétnu hodinu cez www.sckkanianka.sk

Tešíme sa na Vás!