O TROCH HUDCOCH – bábkové divadelné predstavenie

Obec Kanianka a Dom kultúry Kanianka Vás pozývajú na bábkové divadelné predstavenie

O TROCH HUDCOCH

 V sobotu 19. marca o 15:30 hod v sále DK Kanianka.

 

Pôvodná slovenská hudobná rozprávka, v ktorej namyslení hudci prídu o svoje hudobné nástroje a o zvuk vo svojich hudobných nástrojoch.

Vetrík sa takto pokúsi skrotiť ich pýchu. Len vzájomnou spoluprácou pri zdolávaní prekážok a zmenou prístupu k životu sa dopracujú k znovuzískaniu svojich hudobných nástrojov a ich krásnemu zvuku.

 

Vstupné : 3,- Eurá
(Predaj a rezervácia vstupeniek v kancelárii DK Kanianka alebo na telefóne 0917/331694)

Pred alebo po predstavení si môžete prezrieť výstavu bábok a bábkových scénografií vystavených vo vestibule DK Kanianka.