TAJOMSTVO BÁBOK

Dom kultúry Kanianka a obecný úrad Kanianka vás pozýva pri príležitosti medzinárodného dňa bábkarstva a bábkového divadla, ktorým je 21. marec, na výstavu bábkových divadelných scénografií pod názvom

TAJOMSTVO BÁBOK

Vo vestibule budú vystavené zapožičané scénografie z troch bábkových divadiel v termíne od 4. 3. do 25. 3. 2022. Scény a bábky zo svojich inscenácií nám zapožičalo Bábkové divadlo spod Spišského hradu zo Spišskej Novej Vsi, Divadlo Lienka z Kanianky a Bábkové divadlo ANIMA z Prievidze.

Slovenské a české bábkarstvo boli zapísané do prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO dňa 1. decembra 2016, preto chceme touto výstavou priblížiť moderné bábkarstvo širšiemu okruhu ľudí.

Výstava bude prístupná v priestore vestibulu DK Kanianka. Vstup je voľný.

Súčasťou výstavy je divadelné predstavenie O TROCH  HUDCOCH, ktoré sa bude konať v sobotu 19. 3. 2022 o 15:30 hodine vo veľkej sále DK Kanianka. Vstupné na predstavenie je 3,- €. Vstupenky je možné zakúpiť v kancelárii DK Kanianka. Informácie na telefónnom čísle : 0917 331 694