FAŠIANGY 2022

Obec Kanianka, DK Kanianka, DHZ Kanianka s SOS Kanianka Vás srdečne pozývajú na

FAŠIANGY

v sobotu 26. 02. 2022 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Na dedine aj po domoch Vás zabavia fašiangovníci s hudbou.

Zastávka na námestí pri OcÚ Kanianka bude o 9:30.