ARYTMIE FOTOGRAFIE – výstava Ivy Liptákovej

ŠPECIÁLNE OTVÁRACIE HODINY VÝSTAVY : nedeľa 13. február 2022 v čase od 14:30 do 17:30

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu tvorby autorky Ivy Liptákovej,

Arytmie fotografie

– ktorú máte možnosť vidieť od 4. 2. 2022 do 27. 2. 2022 v Dome kultúry v Kanianke počas otváracích hodín. Autorka a kurátor výstavy Radim Kopec pre Vás zostavili  dve kolekcie:

  1. Arytmie fotografie, a to výberom z tvorby foto-grafík a snových obrazov autorky.
  2. Mojej Maríne, kolekcia fotografií, ktorá vznikla po plenéri v Banskej Štiavnici v r. 2019, a to rovných 200 rokov od narodenia Maríny Pischlovej, (Sládkovičovej lásky a múzy). V príprave kolekcie autorka hľadala vhodné výrazové prostriedky na prepojenie veršov Andreja Sládkoviča s architektúrou Banskej Štiavnice.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. 2. 2022 o 16:00 vo vestibule DK Kanianka.

Výstava je predajná.

Iva Liptáková

pôsobí vo foto klube Spiš v Spišskej Novej Vsi od roku 2009. Jej tvorbu charakterizuje  kultivovaná obraznosť, lyrická vizualita a snová poetika, ktorá sa zakladá na nezvyčajných asociáciách. Hlavným centrom pozornosti je žena a jej spôsob vysporiadania sa so životnými situáciami.

V kontraste so symbolickou abstraktnou imagináciou svoje snímky rada pretvára na foto-grafiky, čo odráža jej divadelné vnímanie.

Na jej fotografiách vo veľkej miere má tiež svoje miesto mestská historická architektúra a židovské cintoríny.

Na výstave v Dome kultúry v Kanianke máte možnosť vidieť  dve kolekcie z tvorby Ivy Liptákovej:  Kolekcia Arytmie fotografie, ktorú autorka a kurátor výstavy Radim Kopec zostavili  výberom z  foto-grafík a snových obrazov.

Kolekcia fotografií Mojej Maríne, vznikla po plenéri v Banskej Štiavnici v r. 2019, a to rovných 200 rokov od narodenia Maríny Pischlovej, (Sládkovičovej lásky a múzy). V príprave kolekcie Mojej Maríne autorka Iva Liptáková hľadala vhodné výrazové prostriedky na prepojenie veršov Andreja Sládkoviča s architektúrou Banskej Štiavnice.

Vyjadrenie autorky Ivy Liptákovej :

Moja predstava štiavnickej kolekcie  bola postavená  na Maríne Pischlovej, no záležalo to od toho, či nájdem jej hrob. Nebolo to jednoduché, nedarilo sa mi. A keď som to vzdala a vychádzala von z cintorína zadnou ošarpanou bránkou, pristavili sa pri mne dve ženy, či neviem, kde leží Marína…Marína Pischlová…  Otočila som sa a vravím… tu…, skočil mi do oka posledný hrob v rohu cintorína… kameň, kde  spí svoj sen nešťastná žena, ktorá podľa predstáv svojej matky, musela predať svoje srdce a vydať sa  za bohatého pernikára a predávať  jeho perníkové srdiečka…  V Banskej Štiavnici spí svoj sen bláznivá Marína, ako na ňu pokrikovali štiavnické deti, keď uprostred cesty zastala, a stála tam a stála… a nevedela  kam, ako a prečo ďalej. Zomrela v ústraní, sama opustená, len preto, že v ťažkom žití , všetkých svojich blízkych predbehla.

Vystaviť túto kolekciu v Kanianke som sa rozhodla aj preto, že 20. apríla 2022 uplynie rovných 150 rokov od úmrtia Andreja Sládkoviča.

Verím, že pri vzhliadnutí tejto výstavy v Dome Kultúry v Kanianke, si nájdete dostatok času na oddych pre seba, a aspoň pri jedinom zábere pocítite z fotografie arytmie srdca rovnako ako ja pri ich tvorbe. Ďakujem, že ste mi venovali svoj čas, a prišli ste na moju výstavu.