Súťaž revitalizácie námestia v Kanianke

Obec Kanianka Vás pozýva v piatok 28. augusta o 17:00 hod. do spoločenskej sály Domu kultúry v Kanianke.

Uskutoční sa prezentácia architektonických návrhov

SÚŤAŽ REVITALIZÁCIE NÁMESTIA V KANIANKE

Všetci ste srdečne vítaní.

Vstup povolený len s rúškom.