„Kanianske dni 2020“

Vážení občania, milí priatelia!

Nakoľko stále pretrvávajú obmedzenia z dôvodu Covid-19, po dohode s organizátormi a účinkujúcimi sme sa rozhodli tohoročné Kanianske dni (19. – 20. jún 2020) zrušiť.

Ako ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, pretože ako sami môžete vidieť poveternostné podmienky by nám to tento rok veľmi sťažovali.

Veríme, že situácia sa stabilizuje a náš, nie len kultúrny život, sa vráti čoskoro do „starých koľají“.