Ženský pretek v love kapra

Mestská organizácia SRZ, 7. obvodová organizácia Kanianka v súčinnosti s obcou Kanianka a Domom kultúry Kanianka Vás pozývajú na

Ženský pretek v love kapra

o putovný pohár starostu obce

Preteky sú určené nie len pre členky SRZ ale aj pre „nerybárky“ v sprievode člena SRZ.

Program pretekov:

  • Dátum konania : 18. mája 2019
  • Miesto konania : vodná nádrž Kanianka (3-5170-1-1) v obci Kanianka, okres Prievidza
  • Prezentácia účastníkov : od 11:30 do 12:30
  • Miesto prezentácie : „Biela labuť“ (hneď pri vodnej nádrži)
  • Doba preteku : od 13:00 do 17:00 hod.
  • Vyhodnotenie : 18:15 hod v mieste prezentácie. Vyhodnotené bude 1. až 8. miesto.

Preteky sú organizované bez možnosti privlastnenia úlovku.

Bližšie informácie : Marek Murár  0918 813