Premietanie rodinného animovaného filmu

Starosta obce Kanianka Vás pozýva na premietanie rodinného animovaného filmu.

Vo štvrtok 25. októbra 2018 o 16:30 v multifunkčnej sále DK Kanianka.

Vstup je voľný.