Oceňovanie občanov obce 2018

Obec Kanianka v spolupráci s Domom kultúry Kanianka Vás pozývajú na

Galaprogram pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM a oceňovanie občanov obce

Nominácie v kategóriách :

  • školstvo a vzdelávanie
  • šport a kultúra
  • vzorný príklad

Súčasťou galaprogramu je kultúrny program s vystúpeniami domácich a hosťujúcich umelcov.

Galaprogram sa uskutoční 12. októbra 2018 o 17:00 hod v multifunkčnej sále DK Kanianka.

Všetci ste srdečne vítaní!