Festival Stanislava Chrena 2018

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka, Divadelný súbor Stanislava Chrena, Miestny odbor Matice slovenskej Kanianka a hlavný partner Fond na podporu umenia Vás pozývajú na

FESTIVAL STANISLAVA CHRENA

7. ročník festivalu seniorského divadla v termíne 19. – 21. októbra 2018 v Dome kultúry Kanianka

Program 19. 10. 2018

  • 17:00 – Slávnostné otvorenie festivalu (FS Košovan a výstava fotografii s predchádzajúcich ročníkov festivalu)
  • 17:30 – „2 sestry“ – DS Babland, Lehota pod Vtáčnikom (autorská inscenácia, réžia: Božena Borková)
  • 19:00 – „Hra je hra“ – DOS Braxatoris, Krupina (Na motívy Jána Makariusa – Traja v bytovej jednotke, réžia: Stanislav Siebenstich)

Program 20. 10. 2018

  • 16:30 – „Kubo alebo takto si tu žijeme“ – ODS Ahoj v Dovalove (autorská inscenácia, réžia: Anna Jakubcová)
  • 18:00 – „Kumšt“ – hosť (autor: Yasmian Reza, réžia: Martin Mňahončák) Vstupné 4,- €

Program 21. 10. 2018

  • 15:00 – „Príbeh oklamanej ženy“ – Divadlo „A“ a Divadlo Shanti o.z. Prievidza (na motívy poviedky Alberta Marenčina, režia: Štefan Orság)

 

VSTUPENKY :

  • abonentka (platí na všetky divadelné predstavenia) – 6,- €
  • vstupné v všetky divadelné predstavenia (okrem predstavenia Kumšt) – 1,- €

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.