Návrh na oceňovanie občanov 2018

Vážený občania,

v súvislosti s možnosťou ocenenia našich občanov za zásluhy o rozvoj kultúrnej, spoločenskej, športovej, či inej oblasti verejného života a diania je možné podať návrh na ocenenie v termíne do konca apríla 2018 na adresách :

Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka
ocu.kanianka@stonline.sk

DK Kanianka, SNP 584/3, 972 17  Kanianka
oks.kanianka@azet.sk

 

V návrhu uveďte :

  • svoje meno a priezvisko (osoba, ktorá návrh podáva)
  • meno a priezvisko osoby, ktorú navrhujete na ocenenie
  • odôvodnenie návrhu (napr. činnosť v prospech obce, dosiahnuté výsledky, doterajšie ocenenia a pod.)

Ďakujeme.