KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ ZARIADENIE

DK Kanianka

ulica SNP 584/3
972 17 Kanianka

tel.: 0917 331 694

oks.kanianka@azet.sk

Klenba-dk-300x225


uzatvorená zverejnená názov


uzatvorená zverejnená názov
27.12.2016 1.1.2017 Zmluva o dielo č.20160394 – Deltech, a.s.
 2.5.2017  4.5.2017 Dodatok č.1 k zml. 20160394 4.5 17
12.6.2017 12.6.2017 Zmluva 3 – umel. vykon 12.6 17
23.6.2017 23.6.2017 Zmluva 4- umel. vykon 23.6 17
uzatvorená zverejnená názov
 9.3.2016  9.3.2016 Zmluva 1 – umel. výkon 9.3 16
 23.5.2016  23.5.2016 Zmluva 2 – umel. výkon 23.5. 16
 25.5.2016  25.5.2016 Zmluva 3 – o zabez. umelcov 25.5 16
 4.6.2016  4.6.2016 Zmluva 4 – umelekcý výkon 4.6 16
 4.6.2016  4.6.2016 Zmluva 5- umel. výkon 4.6 16
 24.7.2016  24.7.2016 Zmluva 6 – umelec. výkon 24.7 16
 14.8.2016  14.8.2016 Zmluva 7 – umelec. výkon 14.8 16
 27.8.2016  27.8.2016 Zmluva 8 – umelec. výkon 27.8 16
 27.8.2016  27.8.2016 Zmluva 9 – umelec. výkon 27.8 16
 27.8.2016  27.8.2016 Zmluva 10 – umelec. výkon 27.816
 9.9.2016  9.9.2016 Zmluva 11 – o dielo 9.9 16
ZMLUVA O DIELO svetlk

Počasie Kanianka tu