KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ ZARIADENIE

DK Kanianka

ulica SNP 584/3
972 17 Kanianka

tel.: 0917 331 694

oks.kanianka@azet.sk

Klenba-dk-300x225

Dočasný zástupcu riaditeľa:

Anton Oršula
tel: 0911 873 688

Referent stravovacích služieb:

Marta Švorocová
tel: 046/ 5401084

Počasie Kanianka tu